Izvoarele Barcăului și Rezervația Peisagistică Tusa - Barcău

Rezervația Tusa-Barcău este o rezervație naturală mixtă de tip peisagistic și forestier, de interes național, aflată în aria administrativă a satului Tusa, în Munții Plopiș.

Este considerată a fi una dintre cele mai frumoase zone din „Țara Silvaniei”, în care splendoarea peisajului este completată de formele carstice, de vegetația (păduri dacice de carpen, precum și făgete) și fauna bogată (inclusiv păstrăvi) și de flora care, în perioada verii, creează un peisaj desprins din povești.

Zona izvoarelor, cu o suprafață de 13,43 ha este arie protejată, cunoscută sub denumirea de Rezervația Tusa-Barcău și este formată din șisturi cristaline acoperite cu gresii, argile și nisipuri. Acest loc îl găsim în apropierea zonei de contact a Munților Meseș cu Munții Plopiș, nu departe de izvoarele Barcăului.

Rezervația include un sector de pădure (făgete pure de dealuri și făgete amestecate), o zonă de pajiște, precum și două izbucuri (izvor cu debit de apă intermitent) Izbucul Mare și Izbucul Mic cu un impresionant debit de apă şi se suprapune sitului Natura 2000 - Tusa - Barcău. Aria protejată și dispune de clase de habitate cu păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum (păduri dacice de fag și carpen cu vegetație de colțișor)

 

 

sud-estul Munților Plopișului, în extremitatea sud-vestică a județului Sălaj, în Țara Silvaniei (zona de contact a Crișanei cu Transilvania) pe teritoriul sud-vestic al satului Tusa, aproape de limita de graniță cu județul Cluj

 

Căi de acces: Zalău - Crasna - Sâg - Tusa DJ191C/DJ191E , distanța 40 km, timp 46 min

Sursa: http://www.cazarelapensiune.ro/, http://enciclopediaromaniei.ro/

 

Articole înrudite

 • Stațiunea Balneoclimaterică Băile Boghiș

  Beneficiind de o poziție pitorească și prezența apelor termominerale, este o stațiune balneoclimaterică cu caracter permanent

 • Tabăra catehetică Mănăstirea Strâmba

  Mănăstirea Strâmba este una dintre mănăstirile ortodoxe vechi ale Transilvaniei, înființată după unele surse, în secolul XV, în localitatea Păduriș, județul Sălaj

 • Cetatea Medievală din Cheud

  Cetarea Cheud a avut pe parcursul timpului mai multe roluri - militar, economic, politic, în unele cazuri chiar și juridic și punct vamal

 • Calcarele din Rona

  Calcarele de Rona este o rezervaţie naturală (monument al naturii) de tip geologic și peisagistic, constituită din depozite lacustre formate din calcare cu conținut numeros de resturi fosile

 • Complexul Cultural Șincai - Coposu din Bobota

  Complexul Cultural Șincai – Coposu întrunește atât imaginea unui muzeu închinat celor două personalități politico-istorice, cât și moștenirea lăsată de aceștia